Rejestracja

Rejestracja w serwisie umożliwia zarządzanie newsletterem z wynikami gier LOTTO. Uprzejmie informujemy, że Totalizator Sportowy sprzedaje swoje produkty wyłącznie w sieci punktów sprzedaży opatrzonych logo LOTTO.

Administratorem Danych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu do newslettera (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm., zwanej dalej: „UODO”). Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usługi newsletter. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub zmiany, a także żądania ich usunięcia.
Dane logowania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) o treści marketingowej pochodzących od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 poz. 1489 ze zm.).
Wpisz kod z obrazka. Kod składa się z liter i cyfr. Wielkość liter nie ma znaczenia.
Image CAPTCHA

Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na