Reklamacje

Wygrane pieniężne w grach wypłacane są w następujących terminach:
- Lotto, Multi Multi/Multi Multi Plus, Mini Lotto, Kaskada: 60 dni od dnia następującego po dniu losowania (wyjątek: wygrane inne niż 10 z 10, 9 z 10, 9 z 9, 8 z 8, 7 z 7 w przypadku I losowania Multi Multi/Multi Multi Plus oraz wygrane w przypadku I losowania Kaskady można odebrać w dniu losowania),
- Ekstra Pensja: pierwsza wypłata 60 dni od dnia następującego po dniu losowania,
- Keno: począwszy od dnia losowania oraz przez 30 dni od dnia następującego po dniu losowania (wyjątek: 10 z 10, 9 z 9, 8 z 8 oraz wygrane przypadające na ostatnie w ciągu dnia losowanie – 30 dni od dnia następującego po losowaniu),
- Zdrapki: w trakcie trwania loterii, nie później niż 30 dni od daty zakończenia sprzedaży losów.

Wygrane po w/w terminach można odebrać w kasie Oddziału TS za zwrotem oryginalnego kuponu w przypadku kuponów:
- nie uszkodzonych,
- o poprawnym statusie,
- dla których nie minął termin 6 miesięcy począwszy od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu losowania.

W innych przypadkach należy złożyć wniosek reklamacyjny.

Reklamacje z tytułu uczestnictwa w grach Lotto, Mini Lotto, Multi Multi, Ekstra Pensja należy zgłaszać w terminie 67 dni od dnia następującego po dniu losowania, w przypadku Kaskady w terminie 67 dni od dnia losowania, w przypadku Keno w terminie 37 dni od dnia losowania, a w przypadku Zdrapek w trakcie trwania loterii, nie później niż 36 dni od daty zakończenia sprzedaży losów.

Reklamacje należy zgłaszać osobiście lub w formie pisemnej w Oddziale lub Centrali TS. Do reklamacji należy załączyć dowód zawarcia transakcji. Reklamacje rozpatruje się nie później niż w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Roszczenia związane z udziałem w grach przedawniają się z upływem sześciu miesięcy począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu losowania.
Formularz jest w wersji PDF. Do otwarcia formularza należy użyć programu Adobe Reader w wersji 9.3 lub wyższej który można pobrać tutaj.

Mapa Oddziałów Totalizatora Sportowego

Wybierz miasto na mapie lub poniżej:

Warszawa - I Oddział
03-728 Warszawa
ul. Targowa 25
tel. 22 518 24 09

KASA ODDZIAŁU czynna w godzinach:
poniedziałek, czwartek 9:00-16:00
wtorek, środa, piątek 9:00-15:00

Zobacz mapkę
warszawa


Infolinia 801 450 450

Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

Zakłady tylko w punktach LOTTO

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO. Nie współpracujemy w tym zakresie z żadną z firm oferujących gry i loterie w internecie lub przez SMS.


Dołącz do nas na